Welkom bij Stal Hoeve 't Zand

Nederlandse Shetland Pony

Stal Hoeve het zand is een kleinschalige stal en dankt zijn naam aan het bos "t Zand" waar wij zijn begonnen.
Wij fokken met heel veel liefde mini-, kleine-, middenmaat shetlanders uit verantwoorde predicaatrijke moederlijnen en zeer zorgvuldig gekozen en goedgekeurde hengsten.
Wij zijn lid van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS). 
Onze stamboek shetlanders worden met veel aandacht zorgvuldig opgefokt.

Met dank aan Reinanda Haverkamp van stal de Groenkamp voor de adviezen en het leggen van de basis van onze stal.

Voeding en gezondheid gaat boven alles.
We willen een bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid van onze pony’s
Onze dieren worden allemaal volledig gevaccineerd, ontwormd en v.t.t.t. komt de paardentandarts en de hoefsmid..
Voeding bestaat hoofdzakelijk uit biologische voeding, supplementen en verantwoord kruidenhooi.
De stallen worden voorzien van vlas en regelmatig behandeld met micro-organismen preparaat gemaakt van revitaliseert water, EM en Bio-melasse.
Tijdens het veulenseizoen krijgen de drachtige merries een fijne grote stal voorzien van stro en cameratoezicht.

Wij wensen u veel kijk en lees plezier op onze site.

Onze shetlanders zijn opgenomen in het NSPS "Nederlands Shetland Pony Stamboek"

 

Welcome to Stable Hoeve 't Zand
Dutch Shetland Pony

Stable Hoeve 't Zand is a small-scale stable and owes its name to the forest "t Sand" where we started.
We lovingly breed mini, small and medium-sized Shetlanders from responsible maternal lines and very carefully chosen and approved stallions.
We are a member of the Dutch Shetland Pony Studbook (NSPS).
Our pedigree Shetlanders are carefully reared with a lot of attention.

Thanks to Reinanda Haverkamp from the Groenkamp stable for the advice and laying the foundation for our stable.

Nutrition and health come first.
We want to contribute to the well-being and health of our ponies Our animals are all fully vaccinated, dewormed and v.t.t.t. comes the horse dentist and the farrier.
Nutrition mainly consists of organic food, supplements and responsible herbal hay.
The stables are provided with flax and regularly treated with micro-organism preparation made from revitalized water, EM and Bio-molasses.
During the foaling season, the pregnant mares are given a nice large stable with straw and camera surveillance.

 

We wish you a lot of viewing and reading pleasure on our site.

Our Shetlanders are included in the NSPS "Dutch Shetland Pony Studbook"

De Shetland Pony
De Shetland pony is afkomstig van de Shetland eilanden, tweehonderd kilometer ten noorden van Schotland, maar is intussen ook al ruim honderd jaar in Nederland aanwezig en heeft in ons land een grote opgang gemaakt. De Shetland pony behoort tot de kleinste paardenrassen; de maximum stokmaat is 1.07m. Het is ook één van de oudste paardenrassen. De fokkerij vindt plaats binnen de reglementen van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS), dat in 1937 is opgericht en daarmee ook het oudste ponystamboek in Nederland is.

De stokmaatindeling in Nederland van de Shetland pony is als volgt:

  • De minimaat pony met een stokmaat t/m 86 cm
  • De kleine maat pony met een stokmaat van 87 t/m 92 cm
  • De middenmaat pony met een stokmaat van 93 t/m 98 cm
  • De grote maat pony met een stokmaat van 99 t/m 107 cm

Sober
De Shetland pony is zeer sober. Hij staat nog dicht bij de natuur en onderscheidt zich van andere paarden- en ponyrassen door de zware winterbeharing. Hij kan zonder bezwaar het gehele jaar buiten blijven, als hij maar een droog beschut plekje ter beschikking heeft.

Veelzijdig
De Shetland pony is bijzonder veelzijdig. Oorspronkelijk is hij  in Nederland geïntroduceerd als de vervanger van de trekhond. In verhouding tot zijn lichaamsgewicht kan hij geweldige prestaties leveren en is, verhoudingsgewijs, het sterkste paardenras ter wereld. Maar ook als lastdier is de Shetland pony in staat zeer zware vrachten over grote afstanden te vervoeren. Nu het economisch gebruik op de achtergrond is gekomen, blijken het goede recreatiepony’s te zijn. Het aangespannen rijden neemt sterk toe, niet alleen recreatief, ook voor concours rijden is grote belangstelling. En in de spectaculaire tak van het aangespannen rijden, de samengestelde wedstrijden, laat de Shetland pony zich ook terdege gelden. Als eerste rijpony voor kinderen is de Shetland pony bijzonder geschikt. Het zijn uitstekende speelkameraadjes en door hun geringe grootte wekken ze het vertrouwen van jonge kinderen eerder dan grotere pony’s. Er worden er ook dressuur -en springwedstrijden voor kinderen met Shetland pony’s georganiseerd.

Waar komen ze vandaan?
De Shetland pony komt van de gelijknamige eilanden ten noordoosten van Schotland. Het is er altijd koud en winderig en er groeit bijna niets eetbaars. Een ponyras dat zich onder dergelijke omstandigheden staande moet houden is taai, sober en sterk. Daarnaast moet het klein zijn, want er is immers maar weinig voedselaanbod! Voor een betere bescherming tegen regen, wind en kou, krijgt de Shetland pony in het winterseizoen een super dikke vacht. Ook staart en manen zijn om deze redenen weelderig.

Predicaten
Predicaten kunnen op verschillende manieren behaald worden, zoals via nakomelingen, door eigen premies of door sportprestaties. Niet elk predicaat kan aan elke pony toegekend worden. Sommige predicaten gelden namelijk alleen voor merries en andere alleen voor hengsten. Predicaten kunnen ook in combinatie voorkomen wanneer een pony voor beide predicaten in aanmerking komt.

Overzicht predicaten (Klik op het predicaat voor meer informatie)

Kroon
Preferente merrie
Preferente hengst
Superpreferent
ABOP
Elite
Keur
Prestatie
Ster
Sportpredicaten

Bron: Nederlandse Shetland Pony Stamboek

Volg ons: